Back-end development

Back-end development verwijst naar het proces van het bouwen en bewerken van de serverkant van een webapplicatie. Hieronder valt het ontwikkelen van de server, databases en de applicatie-logica.

Offerte aanvragen

Wat is back-end development?

Bij back-end development wordt er gewerkt aan de “achterkant” van een applicatie, die niet direct zichtbaar is voor gebruikers. Back-end development is het gebied van webontwikkeling dat zich richt op de serverkant van een applicatie of website. Het omvat alle technische aspecten die niet direct zichtbaar zijn voor gebruikers, maar cruciaal zijn voor het goed functioneren van een webapplicatie. Een belangrijk aspect van back-end development zijn servers, back-end developers werken aan het opzetten en beheren van servers. Deze servers ontvangen verzoeken van de front-end en verwerken deze, waarna ze de benodigde gegevens terugsturen naar de gebruiker.

Een ander belangrijk aspect van back-end development is beveiliging. Developers implementeren maatregelen om de app te beschermen tegen aanvallen zoals SQL-injecties, cross-site scripting en andere beveiligingsrisico’s. Ze zorgen ook voor gebruikers authenticatie en autorisatie.

 

De taken van een back-end developer

Een back-end developer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren, onderhouden en optimaliseren van de serverkant van een webapplicatie. Dit omvat verschillende taken en verantwoordelijkheden die essentieel zijn voor het goed functioneren van de applicatie. Een aantal taken van een back-end developer zijn:

 1. Server ontwikkeling:
  Back-end ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van de server, het kloppende hart van een webapplicatie. Hun taak omvat het schrijven van code die reageert op verzoeken van de front-end (de gebruikersinterface) en die de vereiste gegevens levert.
 2. Databasebeheer:
  Back-end ontwikkelaars richten zich op het beheren van databases om gegevens op te slaan, te organiseren en op te halen. Ze zijn betrokken bij het ontwerpen van database structuren, het opstellen van query’s en het waarborgen van een efficiënte opslag van gegevens.
 3. Applicatielogica:
  Back-end ontwikkelaars implementeren de kernlogica van de applicatie. Dit omvat het schrijven van algoritmes, het opzetten van autorisatie- en authenticatie processen, het uitvoeren van gegevens validatie en het toevoegen van andere functionaliteiten die de essentie van de applicatie vormen.
 4. API-ontwikkeling:
  Back-end ontwikkelaars zijn belast met het ontwerpen van Application Programming Interfaces (API’s) waarmee de front-end kan communiceren met de back-end. Deze API’s fungeren als bruggen die het mogelijk maken gegevens uit te wisselen tussen verschillende delen van een applicatie of zelfs tussen verschillende applicaties.

Het verschil tussen back-end en front-end development

Back-end en front-end zijn twee verschillende aspecten van webontwikkeling, en ze richten zich op verschillende lagen van een webapplicatie. Waar de back-end verwijst naar de serverkant van een applicatie, verwijst de front-end naar alles wat een gebruiker ziet en waarmee een gebruiker interactie heeft in een webapplicatie. Een ander verschil is dat front-end developers met talen zoals HTML, CSS en JavaScript werken en back-end developers met programmeertalen, waaronder Java, Phyton, Ruby en Node.js.

Het grootste verschil zit ‘m in de zichtbaarheid. Alles wat de gebruiker ziet en ervaart bij het gebruik van een app is het domein van de front-end. Dit omvat de lay-out, kleuren, knoppen, formulieren en interactieve elementen. De back-end daarentegen is niet zichtbaar voor gebruikers. Het omvat de technische infrastructuur die nodig is voor de app om te functioneren, inclusief serverlogica, databases en API-endpoints.

Contact opnemen